Binnen Nederland gratis verzenden vanaf €100

Disclaimer

Qitalia wil u hartelijk welkom heten op www.qitalia.nl (‘website’). De website van Qitaliais bedoeld voor (potentiële) klanten en andere relaties. U vindt er informatie over onze visie en diensten.

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Qitalia kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Qitalia zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Qitalia zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Qitalia is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of door Qitalia verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Qitalia tot stand komen. Als u een klacht heeft dan hoort Qitalia dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@qitalia.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Qitalia of die van licentiegevers. Qitalia behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@qitalia.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Qitalia per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Qitalia weten via info@qitalia.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Qitalia verplicht is tot enige schadevergoeding.